Verklaring van gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is voor ons een bijzondere prioriteit. Daarom zullen wij uw gegevens met zorg verwerken, voor een specifiek doel of in overeenstemming met uw toestemming en uitsluitend in conformiteit met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

In deze verklaring van gegevensbescherming informeren wij u over de aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Verantwoordelijk in de zin van de wetten op de gegevensbescherming is:

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Telefoon +49 (0) 6864 810

E-Mail [[email protected]]

(hierna te noemen "Villeroy & Boch")

I. Wanneer en met welk doel verzamelt Villeroy & Boch persoonlijke gegevens?

In principe is het gebruik van onze websites mogelijk zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren.

Indien u gebruik maakt van één van onze diensten (bv. onze nieuwsbrief, de badkamerplanner, onze online shop of ons contactformulier) vult u vrijwillig uw gegevens in. Wij gebruiken deze gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer) uitsluitend voor het doel waarvoor u deze verstrekt (bijv. voor het verwerken van contactaanvragen, voor het verwerken van bestellingen en betalingen, voor de levering van de goederen en voor het verlenen van diensten, zoals in het bijzonder de verzending van nieuwsbrieven of badkamerplanning) en uitsluitend voor onze eigen zakelijke doeleinden. De informatie die wij van u ontvangen helpt ons uw bestelling zo soepel mogelijk te laten verlopen, onze service naar u toe te verbeteren en misbruik en fraude te voorkomen.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en soortgelijke informatie. Hierbij betreft het uitsluitend gegevens waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud van websites correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Dergelijke anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren.

Wij verkopen uw gegevens niet, noch gebruiken wij deze voor doeleinden die niet zijn gespecificeerd.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de Villeroy & Boch Groep en door onze zakenpartners die door ons worden ingeschakeld om aan uw wensen te voldoen.

Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.

II. Algemene informatie over onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zullen wij u om persoonlijke gegevens vragen (op het ogenblik van de gegevensverzameling zullen wij u uitleggen welke informatie vereist is en welke informatie u vrijwillig kunt verstrekken).

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij geavanceerde versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Gebruikers die zich hebben geregistreerd voor een of meer van de volgende diensten, hebben te allen tijde de mogelijkheid de tijdens de registratie ingezamelde gegevens te wijzigen of te wissen. Natuurlijk zullen wij u ook te allen tijde voorzien van informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Wij corrigeren of wissen deze graag op uw verzoek, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan die dit onmogelijk maken. Gelieve de contactgegevens te gebruiken die aan het einde van deze verklaring van gegevensbescherming worden gegeven om contact met ons op te nemen en uw toestemming in te trekken.

III. Onze diensten in detail

Hierna wensen wij onze diensten in detail toe te lichten en in het bijzonder de rechtsgrondslag en het doel van de gegevensverwerking aan u uitleggen.

1. Kopen in onze webwinkel

Onze website biedt ook de mogelijkheid om gemakkelijk te winkelen. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling. Bij volledige afwikkeling van de overeenkomst en volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bepalingen gewist, tenzij u uitdrukkelijk met het verdere gebruik van uw gegevens hebt ingestemd.

Doel van de gegevensverwerking: uitvoering en behandeling van het door u geïnitieerde aankoopproces en naleving van wettelijke bepalingen, in het bijzonder douanevoorschriften.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt b van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) en artikel 6, deel 1, punt c van de AVG (nakoming van een wettelijke verplichting)

Om aankopen in de online shop te verrichten is het noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens verstrekt. Zonder deze gegevens kan geen contract worden gesloten. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u niet op onze website winkelen.

1.1       Met een klantenaccount

Een gratis en met een wachtwoord beveiligd klantenaccount biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van alle voordelen van onze site. Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze klantenaccount voor gepersonaliseerde diensten, worden bepaalde persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact-en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons geregistreerd bent, hebt u toegang tot inhoud en diensten die wij alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden.

1.2       Zonder klantenaccount

Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de online shop zonder klantenaccount. In dat geval moet u de informatie die u nodig hebt om uw bestelling uit te voeren, invoeren op het bestelformulier "Persoonsgegevens" op de website. U slaat de ingevulde gegevens telkens op door te klikken op de knop "Volgende" die u tenslotte naar de betaling brengt. Om typefouten te voorkomen en om er zeker van te zijn dat u het juiste adres heeft ingevoerd, wordt bij het invoeren de volledigheid en juistheid van uw adres gecontroleerd.

1.3      Aankoop op rekening / huurkoop

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij uw persoonlijke contact- en bestelgegevens tijdens het bestelproces door aan Klarna. Op basis hiervan evalueert en biedt Klarna de beschikbare betaalmethoden aan. Uw doorgegeven persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de volgende bepalingen Klarna mededeling gegevensbescherming www.klarna.com/de/datenschutz/

1.4       Veiligheid

Uw betaalgegevens worden tijdens de overdracht naar onze servers beschermd door SSL-beveiligingsprocedures. U kunt de veiligheid van de verbinding controleren aan de hand van de informatie in het URL-display van uw browser. Als het begin van de adresregel van "http" in "https" verandert, is een beveiligde verbinding ingeschakeld. Bovendien zijn alle dienstverleners die worden gebruikt voor de verwerking van betalingen gecertificeerd en voldoen ze aan de hoogste veiligheidseisen van e-commerce industriestandaards.

1.5       Inachtneming douanevoorschriften

Op grond van verschillende EU-verordeningen (2580/2001/EG, 881/2002/EG en 753/2011/EG) en andere wettelijke bepalingen zijn wij als bedrijf verplicht om de gegevens van onze klanten te vergelijken met openbare lijsten van buitenlandse handel en embargo's voordat we een verkoopcontract afsluiten. Wij voeren deze vergelijking uit om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wij voeren de vergelijking alleen uit wanneer u goederen in onze online shop tegen betaling bestelt. Alleen de volgende bestandsgegevens worden vergeleken: voornaam, naam en adres.

2. Persoonlijke nieuwsbrief

Als u zich uitdrukkelijk voor onze nieuwsbrief heeft geregistreerd, gebruiken wij uw gegevens om u regelmatig informatie over nieuwe producten, actuele aanbiedingen, wedstrijden en onze talrijke klantendiensten te sturen.

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, maken we gebruik van de "dubbele opt-in" procedure. Hiertoe registreren wij de aanvraag van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangen van het gevraagde antwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Om u altijd een gepersonaliseerd aanbod te kunnen doen en te anticiperen op welke van onze producten u interesse zou kunnen hebben, maken wij voor u een klantprofiel aan op basis van de informatie die wij over u hebben. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals uw winkelgeschiedenis en voorkeuren en interesses, die u actief met ons deelt via uw klantenaccount of die wij ontlenen aan uw opgenomen interacties met onze nieuwsbrief. Hiervoor worden marktconforme technologieën zoals cookies of tracking pixels in onze nieuwsbrief opgenomen. De berichten die wij u sturen worden gepersonaliseerd en aangepast aan uw individuele voorkeuren en interesses.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u een overeenkomstige link om dit te doen. Bovendien kunt u zich ook te allen tijde afmelden via de contactoptie aan het einde van deze informatiepagina over de gegevensbescherming.

Doel van de gegevensverwerking: regelmatig versturen van nieuwsbrieven per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

Profilering: Wij evalueren uw gebruik van de verstuurde nieuwsbrieven en de daaropvolgende bezoeken aan onze website om de nieuwsbrief en onze website verder te verbeteren en te optimaliseren in functie van uw actuele interesses.

Om u steeds een gepersonaliseerd aanbod te kunnen doen en te kunnen anticiperen in welke van onze producten u geïnteresseerd zou kunnen zijn, maken wij voor u een klantenprofiel aan op basis van de informatie die wij over u hebben. Wij doen dit door gebruik te maken van bestaande informatie, zoals uw winkelgeschiedenis en voorkeuren en interesses die u actief met ons deelt via uw klantenaccount of die wij afleiden uit uw geregistreerde interacties met onze nieuwsbrief. Daartoe gebruiken wij in onze nieuwsbrief standaardmarkttechnologieën zoals cookies of trackingpixels. De berichten die wij u sturen zijn gepersonaliseerd en aangepast aan uw individuele voorkeuren en interesses.

3. My Club

Als lid van de My Club neemt u deel aan het klantenbindingsprogramma van Villeroy & Boch. Hiervoor is een passende registratie nodig met vermelding van de gevraagde persoonlijke gegevens. Wij bewaren uw wachtwoord voor uw My Club-account en de aankopen die u hebt gedaan, naast de persoonlijke gegevens die u bij uw registratie hebt verstrekt. Uw lidmaatschap biedt tal van voordelen, die u in detail kunt lezen in de deelnemersvoorwaarden van de My Club. U ontvangt ook bonuspunten voor alle bonusaankopen die u één keer per jaar in de vorm van een aankoopbon worden toegestuurd. Bovendien ontvangt u elke twee maanden informatie over exclusieve promoties en evenementen van de My Club via een speciale nieuwsbrief.

Doel van de gegevensverwerking: verzending speciale aanbiedingen en informatie over de producten van Villeroy & Boch AG.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

4. Badkamerplanner en badkamerinspirator

In het onderdeel “Badkamerplanning” van onze website kunt u een plan voor uw individuele badkamer maken. Dit plan zal u dan per e-mail worden toegestuurd. Daarnaast kan Villeroy & Boch of een door u geselecteerde dealer telefonisch of per e-mail contact met u opnemen voor het geven van badkameradvies.

Doel van de gegevensverwerking: : U een door u gemaakt badkamerplan toesturen, door Villeroy & Boch benaderd worden voor het geven van badkameradvies en uw contactgegevens doorgeven aan een door u geselecteerde dealer voor het geven van badkameradvies. Het contact kan telefonisch of per e-mail plaatsvinden.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

5. Nakoopservice

Mocht uw porseleinserie op enig moment uit productie genomen worden kunt u hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld door onze inkoopservice – tot 12 maanden voor het eigenlijke aflopen van de serie. Hierdoor blijft er voldoende tijd over voor nieuwe of aanvullende aankopen. Er wordt alleen contact met u opgenomen als de door u geregistreerde inrichting afloopt.

Doel van de gegevensverwerking: verzenden van informatie over productcycli en de beschikbaarheid van bepaalde producten op de markt.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

6. Prijsvragen en wedstrijden

Af en toe heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan prijsvragen en wedstrijden op onze website. In het kader van deze acties kunnen ook persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, adres en andere noodzakelijke gegevens) worden verzameld en opgeslagen voor verwerking in overeenstemming met de toepasselijke deelnamevoorwaarden. De persoonlijke gegevens die u ons in het kader van een dergelijke actie verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de actie (in het geval van een wedstrijd bijv. voor het bepalen van de prijs, kennisgeving van de prijs en verzending van de prijs) en zullen na het einde van de actie worden gewist.

Op voorwaarde dat u in het kader van de promotie uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, sturen wij u onze nieuwsbrief zoals beschreven in III. 2. hierboven. Het zal geen negatieve gevolgen hebben voor uw kansen om te winnen of uw deelname aan een prijstrekking als u later uw toestemming intrekt.

Doel van de gegevensverwerking: het uitvoeren en afhandelen van de prijsvraag/wedstrijd.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

7. Geschenkenlijst

U heeft de mogelijkheid om de producten die beschikbaar zijn in onze online shop over te zetten naar een geschenkenlijst en deze daar te beheren. Hiervoor moet een klantenaccount worden aangemaakt. U kunt de lijst met geschenken die u hebt gemaakt dan via een link naar de door u genoemde personen sturen.

Doel van de gegevensverwerking: een selectie van producten van Villeroy & Boch AG verzenden naar een door u gedefinieerde groep ontvangers met uw e-mailadres als afzender.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

8. Contactformulier/Chat

Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag, eventuele vervolgvragen en indien nodig voor het toesturen van het opgevraagde informatiemateriaal.

Doel van de gegevensverwerking: antwoorden op uw verzoek.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt b van de AVG (noodzakelijk voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen)

Intrekking van de toestemming:

De door u gegeven toestemming is altijd vrijwillig en kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen voor de toekomst worden herroepen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Villeroy & Boch op bovenstaand adres.

9. CRM-systeem

Om de klantdialoog met u zo goed mogelijk te kunnen voeren, beheren wij de relaties met onze klanten, geïnteresseerden en partners in een centrale CRM-database. Dit stelt ons in staat om individuele klantrelaties met u aan te gaan en snel te op vragen te reageren.

Doel van de gegevensverwerking: beheer van klantdialoog en snellere verwerking met betrekking tot verkoop, service en marketing

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt f van de AVG (gerechtvaardigde belangen)

Gerechtvaardigde belangen:

 • Snelle en efficiënte verwerking van vragen van klanten, geïnteresseerden en partners
 • Ondersteuning van onze processen met betrekking tot service, verkoop en marketing door een ervaren en betrouwbare partner en vermindering van onze eigen inspanningen met betrekking tot de te onderhouden IT-infrastructuur

Ontvanger van de gegevens: CRM-aanbieder

De technische dienstverlener van het CRM-systeem is in een derde land gevestigd. De gegevensverwerking wordt gewaarborgd door een contract voor de verwerking van bestellingen en de standaardcontractbepalingen van de EU die met de dienstverlener zijn overeengekomen.

10. Klikken en ontmoeten

U hebt ook de mogelijkheid om tijdens de Corona-pandemie lokaal te winkelen in onze plaatselijke winkels. Voorwaarde hiervoor is dat u een overeenkomstige winkelafspraak met ons reserveert. De gegevens die u verstrekt bij het reserveren van een afspraak worden uitsluitend gebruikt om uw bezoek te beheren en telefonisch contact met u op te nemen indien u niet beschikbaar bent op het gereserveerde tijdstip en andere klanten onze winkel niet kunnen bezoeken vanwege hun bestaande reservering.

Doel van de gegevensverwerking: Administratie en boeking van de door u gemaakte afspraak.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO (Noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd).

11. Productnotificaties / verlanglijst-alers

Als u zich uitdrukkelijk voor onze productnotificaties en verlanglijst-alerts hebt aangemeld, dan gebruiken wij uw gegevens om u berichten te sturen over wijzigingen in uw verlanglijst (prijzen en beschikbaarheid) en om u regelmatig aan uw verlanglijst te herinneren.

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie  daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, maken we gebruik van de "dubbele opt-in" procedure. Hiertoe registreren wij de aanvraag van de alerts, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangen van het gevraagde antwoord. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de productnotificaties en verlanglijst-alerts en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van productinformatie herroepen. In elke productnotificatie en alert vindt u een overeenkomstige link om dit te doen. Bovendien kunt u zich ook te allen tijde afmelden via de contactoptie aan het einde van deze informatiepagina over de gegevensbescherming.

Indien u zich afmeldt, beschouwen wij uw toestemming voor het aanmaken van uw persoonlijk gebruikersprofiel en de ontvangst van productinformatie op basis daarvan als ingetrokken.

Doel van de gegevensverwerking: Productmeldingen en waarschuwingen per e-mail verzenden naar het door u opgegeven e-mailadres.

Rechtsgrondslag: artikel 6, deel 1, punt a van de AVG (toestemming)

12. recht op intrekking van uw toestemming 

Wanneer u een van de bovengenoemde diensten gebruikt op basis van toestemming, is het volgende van toepassing op die toestemming: 

Herroeping van de toestemming: Door u gegeven toestemmingen zijn altijd vrijwillig en kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen met werking voor de toekomst worden ingetrokken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Villeroy & Boch op bovenstaand adres.

13. Social Plugins

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde "Social-Media-Buttons". Om uw gegevens te beschermen, vertrouwen wij voor de implementatie op de "Shariff"-oplossing. Dit betekent dat deze knoppen op de website alleen als afbeeldingen zijn geïntegreerd, die een link naar de betreffende website van de knoppenaanbieder bevatten. Door op de afbeelding te klikken wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende aanbieder. Pas dan worden uw gegevens naar de desbetreffende aanbieders gestuurd. Als u niet op de afbeelding klikt, is er geen uitwisseling tussen u en de aanbieders van de sociale media knoppen. Informatie over het verzamelen en het gebruik van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de respectievelijke aanbieders.

We hebben de sociale media-knoppen van de volgende bedrijven geïntegreerd op onze website:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)

Pinterest (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA)

Instagram (601 Willow Rd - Menlo Park CA 94025 - USA)

14. Villeroy & Boch fanpages op sociale netwerk/platforms

We maken gebruik van onze fanpagina's op sociale netwerken en platforms voor actieve communicatie met klanten en gebruikers. Wanneer u deze fanpagina's bezoekt, kunnen uw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden om met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen te maken. Wij gebruiken deze om u binnen en buiten de platforms advertenties te laten zien op basis van uw veronderstelde interesses. Voor dit doel worden er cookies gebruikt wanneer u onze fanpagina's bezoekt die het gebruiksgedrag van de pseudonieme gebruiker opslaan.

U vindt een volledige beschrijving van de betreffende verwerking en de mogelijkheden voor bezwaar in de informatie die door de betreffende aanbieder wordt verstrekt.

Deze kan u ook het beste ondersteunen met informatieverzoeken en het uitoefenen van gebruikersrechten. Als u hierbij hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met u op.

Meer informatie over Page Insights vind je hier: https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

15. synchronisatie van klantenlijsten – Custom Audiences

We gebruiken Custom Audiences met het matchen van klantenlijsten.

Met deze functie kunnen we een versleutelde (gehashte, jako pseudonim) klantenlijst, bestaande uit de e-mailadressen van onze klanten van wie we toestemming hebben gekregen, doorsturen naar externe bedrijven, die deze vervolgens vergelijken met informatie van gebruikers van de platforms die ook is gehasht. Hierdoor kunnen we bepalen welke van onze klanten ook gebruikers zijn van deze externe bedrijven.

Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om zogenaamde "aangepaste doelgroepen" te creëren. Deze doelgroepen krijgen advertenties te zien die specifiek op deze doelgroep zijn afgestemd.

Doel: Op doelgroepen afgestemde advertenties weergeven

Rechtsgrondslag: Artikel 6(1)(a) GDPR.

De door u gegeven toestemming is altijd vrijwillig en kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken met werking voor de toekomst. Hiertoe kunt u contact opnemen met Villeroy & Boch op bovenstaand adres of gebruik maken van het Voorkeurcentrum, dat u kunt bereiken via de link "Mijn interesses" in de nieuwsbrief.

Villeroy & Boch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door het uploaden van het klantenbestand.

Externe bedrijven waarmee we dit proces uitvoeren zijn

- Meta Platforms Ireland Limited

- Google Inc.

- Pinterest Europe Ltd.

- Criteo GmbH

- Amazon

- TikTok Technology Limited (Ireland)

Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, het Data Privacy Framework (DPF). Bedrijven die niet in de EU zijn gevestigd, zijn gecertificeerd volgens het Data Privacy Framework. Daarnaast wordt de gegevensverwerking gewaarborgd door de contracten die zijn overeengekomen met de dienstverlener en de standaard contractbepalingen van de EU.

IV. Verzameling van gegevens tijdens uw bezoek aan onze website

Naast de gegevens die u zelf hebt ingevoerd, verzamelen wij nog meer gegevens van u via cookies en tracking tijdens uw bezoek. Hierover willen wij u hieronder informeren.

1. Cookies en andere trackingtechnologieën 

Op onze websites worden soms "cookies" gebruikt. Deze standaardtechnologie bestaat uit kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt en die het onder andere mogelijk maken om het bezoek aan een website comfortabeler of veiliger te maken. Hierdoor krijgen 

wij automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem over uw computer en uw verbinding met het internet. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het aanbod op een website beter af te stemmen op de interesses van bezoekers of om deze in het algemeen te verbeteren op basis van statistische evaluaties. 

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen over te brengen naar een computer. De informatie in cookies stelt ons in staat uw navigatie te vergemakkelijken en een correcte weergave van onze websites mogelijk te maken. 

Technologieën van derden, zoals scripts, pixels en tags die wij voor reclamedoeleinden in onze websites inbouwen, plaatsen ook cookies op uw eindapparaat. In de volgende secties leggen wij uit waarvoor wij deze technologieën gebruiken en hoe u de instellingen kunt aanpassen aan uw behoeften. 

2. Categorieën cookies 

Afhankelijk van de functie en het doel verdelen wij de gegevensverwerking in verschillende categorieën. Het doel van elke categorie wordt beschreven in onze Consent Management Tool en uw toestemming voor deze categorieën kunt u hier aanpassen. 

3. Doel van de verwerking, rechtsgrondslag en legitieme belangen 

Voor het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën geldt het volgende: 

Doel van de gegevensverwerking: veilige werking van de website alsmede het creëren van de mogelijkheid om klanten te targeten. 

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) AVG (toestemming via onze cookie toestemming), in uitzonderlijke gevallen waarbij geen toestemming nodig is, baseren wij onze verwerking op ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. 

Gerechtvaardigde belangen: 

- Het waarborgen van de goede werking van onze website 

- Optimalisatie van onze website 

4. intrekken van toestemming voor cookies en andere trackingtechnologieën 

De door u gegeven toestemming is altijd vrijwillig en kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken met werking voor de toekomst. 

Uw toestemming voor cookies en andere technologieën kunt u hier aanpassen. 

5. Browserinstellingen 

U kunt zelf bepalen of de door u gebruikte browser cookies toestaat of niet. Houd er rekening mee dat de functionaliteit van websites kan worden beperkt of zelfs opgeschort als cookies niet zijn toegestaan. 

Hier vindt u meer informatie over de juiste instelling van uw browser: 

Internet Explorer: support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox: support.mozilla.com/de-DE/kb/Cookies 

Google Chrome: www.google.com/support/chrome/bin/answer.py;

Safari: support.apple.com/kb/PH17191;

Opera: www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Adobe (Flash-cookies): www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html 

Google Chrome App: support.google.com/accounts/answer/61416;

6. Plaats van verwerking van via cookies verzamelde informatie 

De via cookies verzamelde informatie wordt hoofdzakelijk binnen de Europese Unie (EU) verwerkt. In sommige gevallen kan cookie-informatie ook worden verwerkt door onze gecontracteerde dienstverleners of door derde aanbieders van cookies in landen buiten de EU die geen vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming vanuit EU-perspectief bieden. In sommige landen, zoals de VS, bestaat er een bijzonder risico dat lokale autoriteiten voor controledoeleinden toegang krijgen tot daar verwerkte cookie-informatie en dat er geen doeltreffende rechtsmiddelen bestaan tegen een dergelijke toegang. Wij hebben passende aanvullende waarborgen ingevoerd, zoals contracten op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU en de uitvoering van aanvullende technische maatregelen om ervoor te zorgen dat de via cookies verzamelde informatie adequaat wordt beschermd. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën, stemt u ook in met de overdracht en verdere verwerking van via cookies verzamelde informatie naar landen buiten de EU.

V. Gebruikte technologieën

VI. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Villeroy & Boch is samen met derden verantwoordelijk voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website overeenkomstig art. 4 nr. 7 AVG en heeft hiervoor speciale overeenkomsten gesloten overeenkomstig art. 26 lid 1 zin 2. 

Facebook Pixel: www.facebook.com/legal/controller_addendum 

Pinterest Tag: business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/united-states-of-america/ 

Criteo: www.criteo.com/wp-content/uploads/2023/02/Criteo-Data-Protection-Agreement-Feb-23_DE.pdf 

TikTok Pixel: ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller 

In deze overeenkomsten is met name bepaald dat deze derden primair verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking en dat Villeroy & Boch geen toegang heeft tot de individuele gegevens van bezoekers (maar alleen geaggregeerde statistieken kan opvragen, bijv. over het geslacht of de leeftijdsverdeling). 

Bovendien verbinden zij zich ertoe de rechten van de betrokkene te respecteren en bijvoorbeeld in te gaan op verzoeken om informatie, bezwaren of verwijdering. 

Een overzicht van de op onze website gebruikte cookies vindt u onder V. Gebruikte technologieën. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de daar genoemde doeleinden in de toekomst te allen tijde intrekken door via de footer van onze homepage onze cookiebanner weer op te roepen en uw instellingen dienovereenkomstig aan te passen. 

Villeroy & Boch vraagt de bezoekers van de website zich rechtstreeks tot de voornoemde derden te wenden met betrekking tot de uitoefening van hun rechten als betrokkene inzake de verwerking van hun gegevens. Villeroy & Boch kan bijvoorbeeld ook alleen verzoeken om informatie doorsturen.

VII. Ontvangers/categorieën van ontvangers

1. Aan andere bedrijven binnen de Villeroy & Boch Groep

De persoonlijke gegevens die u tijdens de registratie verstrekt (uw naam, e-mailadres, wachtwoord en geboortedatum) worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Villeroy & Boch Groep, zodat het bedrijf dat voor u verantwoordelijk is ondersteuning kan bieden.

Wij kunnen de gegevens uit uw profiel doorgeven aan andere bedrijven van de Villeroy & Boch Groep als beide bedrijven verantwoordelijk zijn voor uw persoonlijke gegevens of als de andere bedrijven optreden als onze dienstverlener en uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies of namens ons.

We geven anonieme en geaggregeerde informatie door aan andere bedrijven van de Villeroy & Boch Groep voor gebruik in trendanalyses.

2. Aan V&B Fliesen GmbH

Op onze website hebben wij onder het kopje "Tegels" ook het aanbod van de firma V&B Fliesen GmbH opgenomen. www.villeroy-boch.nl/producten/tegels.html

Daar heeft u ook de mogelijkheid om een contactaanvraag in te dienen. Alle contactaanvragen met betrekking tot tegels worden onmiddellijk doorgestuurd naar V&B Fliesen GmbH, die dan contact met u opneemt. Na doorsturen verwijderen wij deze verzoeken uit onze systemen.

3. Aan andere derde partijen

De door u ingevoerde gegevens worden alleen doorgegeven voor het uitvoeren van bestellingen, bv. aan postorderbedrijven of betalingsdienstaanbieders, of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden van dergelijke ontvangers zijn:

 • autoriteiten en rechtbanken (wettelijke informatieplicht)
 • advocaten bij wet (tenuitvoerlegging van vorderingen)
 • financiële instellingen (verwerking van betalingstransacties)
 • kredietinstellingen (voor kredietbeoordeling)
 • bedrijfsrevisoren op het gebied van economische zaken en loonbelasting/fiscaliteit (mandaat wettelijke controle)
 • verzekeringsmaatschappijen,  verzekeringsmakelaars
 • belastingconsulenten
 • deskundigen/beoordelaars
 • zorgverzekeraars/pensioenfondsen  (sociale  verzekeraars)

4. Dataverwerking in een derde land

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien wij dit doen in verband met het gebruik van diensten van derden of de overdracht van gegevens aan derden, dan zal dit alleen plaatsvinden indien wij onze contractuele verplichtingen nakomen op basis van uw toestemming, een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van speciale garanties of door middel van een overeenkomstige contractuele verplichting, met inbegrip van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij het Europese niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

VIII. Informatie over kinderen

In principe verzamelen wij niet bewust persoonlijke gegevens over kinderen onder de 13 jaar. Indien we ons ervan bewust worden dat we per ongeluk persoonlijke gegevens hebben verzameld over kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we stappen ondernemen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij we door een wettelijke opslagverplichting gedwongen zijn deze te bewaren.

IX. Verplichting tot het verstrekken van gegevens, geautomatiseerde besluitvorming, profilering

1. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

In het kader van de contractuele relatie dient u de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie en voor het nakomen van de daaraan verbonden contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij meestal niet in staat om de overeenkomst met u te sluiten of uit te voeren.

2. In welke mate vindt er een geautomatiseerde besluitvorming/profilering plaats?

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats overeenkomstig het artikel 22 van de AVG of profilering in termen van het artikel 4 Nr. 4 van het AVG.

X. Verwijdering of blokkering van gegevens

Wij nemen de principes van gegevensvermijding en gegevensbesparing in acht.

Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of dan voorzien is in de verschillende bewaartermijnen waarin de wet voorziet. Na het betreffende doel of verstrijken van deze termijnen worden de overeenkomstige gegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist. Voor zover de verwerking op een toestemming is gebaseerd, vervalt het doel van de toestemming gewoonlijk wanneer deze door intrekking of het verstrijken van de termijn komt te vervallen. Voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, gebeurt dit regelmatig bij de volledige uitvoering van de overeenkomst en na het verstrijken van de opslagverplichting, die met name voortvloeien uit het Wetboek van Koophandel of het Belastingwetboek.

XI. Welke rechten inzake gegevensbescherming hebt u?

U heeft het recht van toegang uit hoofde van artikel 15 van het AVG, het recht op correctie uit hoofde van artikel 16 van het AVG, het recht op annulering uit hoofde van artikel 17 van het AVG, het recht op beperking van de verwerking uit hoofde van artikel 18 van het AVG, het recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21 van het AVG en het recht op doorgifte van gegevens uit hoofde van artikel 20 van het AVG.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om deze rechten uit te oefenen.

Bovendien kan beroep worden aangetekend bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 van het AVG in samenhang met § 19 van de federale wet inzake gegevensbescherming). Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) en hun adres is te vinden onder:

www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 XII. Onze functionaris voor gegevensbescherming

Hebt u vragen over deze verklaring of over de gegevensbescherming bij Villeroy & Boch AG, dan kunt u direct contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Villeroy & Boch AG

Functionaris voor gegevensbescherming

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Telefoon +49 (0) 68 64 / 8 13835

[[email protected]]

XIII. Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming af en toe aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring van gegevensbescherming geldt dan vanaf uw eerstvolgende bezoek.

laatste actualisering: 04.03.2023